Witamy na naszej stronie!
|Strona Główna|Radiowęzeł|Fan Club Stali|Team Strony|Kontakt|
Strona Główna
Strona Główna
Plany lekcji
Informacje
Programy unijne
Kompleksowe umiejętności
Galeria
Kontakt
Szkoła

Dyrekcja
Nauczyciele
System oceniania
Konsultacje
Historia szkoły
Statut szkoły
E-learning
Praktyki zawodowe
Samorząd uczniowski
Gimnazjum nr 19
Dla Ucznia
Gazetka Szkolna
Biblioteka
Projekty edukacyjne
Egzamin gimnazjalny
Egazmin maturalny
PCK
Koło fotograficzne
Zajęcia dodatkowe
Moodle
Innowacje
Biologiczna
Dziennikarska
Rekrutacja
Podania

Kierunki kształcenia
Regulamin
Inne
E-kronika

E-kronika 2013/4
E-kronika 2014/5
klasa sportowa
klasy
Doradztwo zawodowe
Fundusz socjalny
OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1
1. Zespół Szkół Nr 12 w dalszej części Statutu będzie nazywany ”zespołem”. Posiada imię Jana III Sobieskiego oraz sztandar.
Adres szkoły:
- ul. Śląska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. (Gimnazjum Nr 12, Technikum Nr 8), oraz
- ul. Spokojna 57, 66-400 Gorzów Wlkp.  (Gimnazjum Specjalne nr 19)
2. Organem prowadzącym zespół jest Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Organem nadzorującym szkołę jest Lubuski Kurator Oświaty.
4. Zespół Szkół Nr 12 jest instytucją publiczną i jako taki działa na rzecz uczniów i rodziców oraz realizuje cele ogólnospołeczne.

§ 2
1. W skład szkoły wchodzą:
a) Gimnazjum Specjalne nr 19
b) Gimnazjum nr 12,
c) szkoła ponadgimnazjalna:
Technikum nr 8 (4 – letnie) kształcące w zawodach:
• hotelarz
• obsługi turystycznej
2. Na pieczęciach nazwa zespołu używana jest w pełnym brzmieniu. Poszczególne organy
i typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 12 mogą używać odrębnych pieczęci zawierających nazwę zespołu, jego imię, typ szkoły i adres.
§ 3
1. Integralną częścią statutu Zespołu Szkół nr 12 są statuty szkół wymienionych w § 2.
2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki są wspólne
dla Gimnazjum nr 12 i Technikum nr 8.

STATUT GIMNAZJUM
STATUT TECHNIKUM
 Gimnazjum nr 19
Gimnazjum nr 12
Technikum nr 8

BIP

Comenius


Copyright © 2011 sobieski.phg.pl, wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie za zgodą autora.
Autor strony: uczeń ZS12 W. Kuciński